Gravitatie (3987)

Contactpersoon :Prof. dr. Jori LIESENBORGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jori LIESENBORGS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Elektrodynamica en Relativiteit (2245) 7,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Relativiteit (3344) 3,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de fysica optie theoretische fysica en sterrenkundeVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie twinVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de wiskunde optie twinVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek
bachelor in de wiskunde - verbreding vrije keuzeVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels