Onderzoeksstage (4154)

Contactpersoon :Prof. dr. Ilse DEWACHTER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ilse DEWACHTER 
  
Co-titularis :Prof. dr. Anitha ETHIRAJAN 
 Prof. dr. Ann CUYPERS 
 Prof. dr. Luc MICHIELS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Junior stage (2093) 15,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Master's thesis: Grant writing (4143) 10,0 stptn
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleiding
 
 
  Voor de volgende opleidingen dient u een bepaald aantal studiepunten credits, vrijstellingen, reeds getolereerde onvoldoendes of ingezette tolereerbare onvoldoendes behaald te hebben. Het vereiste aantal studiepunten wordt per opleiding weergegeven.
    bachelor in de biomedische wetenschappen 180,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2 de masterjaar in de biomedische wetenschappen - klinische biomedische wetenschappenVerplicht64824,021643224,0NeeNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels