Masterproef verkort traject (4207)

Contactpersoon :Prof. dr. Katrien STRUYVEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Elke EMMERS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Jana BOUSSIER 
 De heer Lieven FAES 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Heleen NEERINCKX 
 Mevrouw Ine HANSSEN 
 Prof. dr. Katleen DENOLF 
 dr. Kenneth DE BECKKER 
 Prof. dr. Klaartje PELLENS 
 dr. Mario GIELEN 
 dr. arch. Ruth STEVENS 
 Prof. dr. Sonja SCHREURS 
 Prof. dr. Tom KUPPENS 
 dr. Wendy SCHOUTEDEN 
 Prof. dr. Wim TOPS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
    Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
    Vakdidactiek economie basis (4167) 6,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
    Vakdidactiek gezondheidswetenschappen (4175) 6,0 stptn
 
Of groep 4
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
    Vakdidactiek ontwerpwetenschappen (4459) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie verkort trajectVerplicht2439,01081359,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectVerplicht2439,01081359,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectVerplicht2439,01081359,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectVerplicht2439,01081359,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels