Infrastructuur 2 (4519)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Ali PIRDAVANI
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Ali PIRDAVANI 
  
Lid van het onderwijsteam :Arch. ing. Geert ORY 
 De heer Marc VAN MOORSEL 
 De heer Yves PLANCKE 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Digitalisering 1 (4050) 3,0 stptn
    Infrastructuur 1 (4049) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelor in de industriële wetenschappen - bouwkundeVerplicht1084,01084,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels