Stage - Bouwkunde (4523)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Herve DEGEE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Herve DEGEE 
  
Co-titularis :Mevrouw Karine EVERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. ir. Ad DANE 
 Prof. dr. ir. Ali PIRDAVANI 
 Prof. Bas VAN DE KREEKE 
 Prof. dr. ing. Bram VANDOREN 
 ing. Glenn VAN VUGT 
 Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES 
 De heer Marc VAN MOORSEL 
 ing. Pascal VANNITSEN 
 Prof. ir. Pieter BAEKELAND 
 dr. Rajarshi DAS 
 dr. ing. Rik STEENSELS 
 Mevrouw Ruth MOORS 
 ing. Tine ENGELEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Digitalisering 2 (4393) 3,0 stptn
    Dimensioneren van beton 1 (4385) 5,0 stptn
    Dimensioneren van hout (4387) 4,0 stptn
    Dimensioneren van metselwerk (4386) 3,0 stptn
    Dimensioneren van staal (4388) 4,0 stptn
    Geotechniek 1 (2666) 3,0 stptn
    Infrastructuur 1 (4049) 6,0 stptn
    Infrastructuur 2 (4390) 3,0 stptn
    Technische installaties en EPB (4391) 3,0 stptn
    Uitvoering 2 (4392) 4,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Coding & Scripting schakel (4293) 3,0 stptn
    Digitalisering 2 (4393) 3,0 stptn
    Dimensioneren van beton 1 (4385) 5,0 stptn
    Dimensioneren van hout (4387) 4,0 stptn
    Dimensioneren van metselwerk (4386) 3,0 stptn
    Dimensioneren van staal (4388) 4,0 stptn
    Geotechniek 1 (2666) 3,0 stptn
    Infrastructuur 1 (4049) 6,0 stptn
    Technische installaties en EPB (4391) 3,0 stptn
    Uitvoering 2 (4392) 4,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Bouwfysica (2661) 5,0 stptn
    Coding & Scripting schakel (4293) 3,0 stptn
    Dimensioneren van beton 1 (4385) 5,0 stptn
    Dimensioneren van hout (4387) 4,0 stptn
    Dimensioneren van metselwerk (4386) 3,0 stptn
    Dimensioneren van staal (4388) 4,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: bouwkundeVerplicht1897,01897,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek engineering & technologyKeuze1897,01897,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels