Advanced Topics in Networking and Security (4556)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter QUAX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter QUAX 
  
Co-titularis :Prof. dr. Wim LAMOTTE 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Joris HERBOTS 
 De heer Mike VANDERSANDEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Basics of Network Security (4555) 6,0 stptn
    Computernetwerken (4379) 7,0 stptn
    Network Labs, Tools and Techniques (3488) 6,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Network Design & Applications (2176) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Voor volgende opleidingsonderdelen dient u een creditbewijs, vrijstelling, reeds getolereerde onvoldoende of ingezette tolereerbare onvoldoende behaald te hebben.
    Basics of Network Security (3489) 4,0 stptn
    Computernetwerken (1816) 6,0 stptn
    Network Labs, Tools and Techniques (3488) 6,0 stptn
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Network Design & Applications (2176) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica profiel Networking and SecurityVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master informatica volledig keuzepakketKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels