Diversiteit en innovatie (4776)

Contactpersoon :Prof. dr. Elke EMMERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Elke EMMERS 
  
Co-titularis :dr. Mario GIELEN 
  
Met medewerking van :De heer Lieven FAES 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie jaar 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de economie verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen jaar 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie jaar 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de economie verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen jaar 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels