Vakdidactiek initiatie PAV-MAVO (4778)

Contactpersoon :Mevrouw Anja BECKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Anja BECKERS 
  
Met medewerking van :De heer Lieven FAES 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek economie basis (4167) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek gezondheidswetenschappen (4175) 6,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) 6,0 stptn
 
Of groep 4
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek ontwerpwetenschappen (4459) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie optie vakdidactiek PAVVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject optie 1 vakdidactiek GZW en vakdidactiek PAVVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen optie vakdidactiek PAVVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie verkort optie 1 vakdidactiek W&T en vakdidactiek PAVVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Keuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 1Keuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels