Ingroeistage (4779)

Contactpersoon :Mevrouw Liesbet SMIDS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
  
Co-titularis :Mevrouw Liesbet SMIDS 
  
Met medewerking van :De heer Adriaan VERVOORT 
 Mevrouw Ilse ENGELEN 
 De heer Jurgen NIJS 
 Mevrouw Liesbet SAENEN 
 De heer Lieven FAES 
 Mevrouw Sabine DIERICK 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Jana BOUSSIER 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek economie basis (4167) 6,0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek gezondheidswetenschappen (4175) 6,0 stptn
 
Of groep 3
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) 6,0 stptn
 
Of groep 4
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek ontwerpwetenschappen (4459) 6,0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie jaar 1Verplicht32412,016216212,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de economie verkort trajectVerplicht32412,016216212,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1Verplicht32412,016216212,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectVerplicht32412,016216212,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen jaar 1Verplicht32412,016216212,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectVerplicht32412,016216212,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Verplicht32412,016216212,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectVerplicht32412,016216212,0JaNeeNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 1Verplicht32412,016216212,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels