Masterproef verkort traject LIO (4785)

Contactpersoon :Prof. dr. Katrien STRUYVEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
  
Co-titularis :Mevrouw Anja BECKERS 
 dr. Heleen NEERINCKX 
 dr. Mario GIELEN 
 dr. Wendy SCHOUTEDEN 
  
Met medewerking van :De heer Lieven FAES 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie verkort trajectNa selectie2439,01081359,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectNa selectie2439,01081359,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectNa selectie2439,01081359,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectNa selectie2439,01081359,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels