Procesinnovatie - basis (4794)

Contactpersoon :Prof. dr. Niels MARTIN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ward SCHROOTEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Niels MARTIN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Dorien ULENAERS 
 Mevrouw Eveline COEMANS 
 Prof. dr. ir. Liesbet PEETERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorgVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels