Masterproef (4796)

Contactpersoon :Prof. dr. Jochen BERGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jochen BERGS 
  
Co-titularis :dr. Lotte GEYS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Baudouin STANDAERT 
 Prof. dr. Daan AEYELS 
 Mevrouw Dorien ULENAERS 
 dr. Inge THIJS 
 Prof. dr. Johan HELLINGS 
 Prof. dr. ir. Liesbet PEETERS 
 Prof. dr. Niels MARTIN 
 Prof. dr. Sven DE WEERDT 
 Prof. dr. Ward SCHROOTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorgVerplicht40515,013513513515,0JaNeeNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels