SESsies: Inspiratie in de klas (4799)

Contactpersoon :Prof. dr. Elke EMMERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Elke EMMERS 
  
Met medewerking van :De heer Lieven FAES 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Liesbet SMIDS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject REKI met vakdidactiek biologieVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject optie algemeen met 1 vakdidactiek GZWVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen optie algemeenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie verkort optie algemeen met 2 vakdidactieken W&TVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie verkort optie algemeenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie verkort optie algemeen met 1 vakdidactiek W&TVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject BMW/GEN met vakdidactiek biologieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen keuzetraject BMW/GEN met vakdidactiek chemieKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   examenregeling art.1.3, lid 4.
2   examenregeling art.4.7, lid 2.
3   examenregeling art.2.2, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels