Software Engineering (1303)

Contactpersoon :Prof. dr. Kris LUYTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kris LUYTEN 
  
Co-titularis :dr. Jan VAN DEN BERGH 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Arno VERSTRAETE 
 De heer Tom VEUSKENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Objectgeoriënteerd programmeren II (4183) 8.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Object-georiënteerd programmeren (1339) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de informaticaVerplicht2439,02439,0JaJaNumeriek

schakelprogramma informaticaVerplicht2439,02439,0JaJaNumeriek

2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformatica minor ITVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels