Milieukunde (1568)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan COLPAERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan COLPAERT 
  
Co-titularis :Prof. dr. Tim NAWROT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Chemie voor levenswetenschappen 2 (2920) 3.0 stptn
    Ecology: organisms in their environment (3123) 8.0 stptn
    Het systeem aarde: geologie en duurzaamheid (0254) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biologieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

bachelor in de wiskunde - verbreding vrije keuzeVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels