Bodemkunde (2128)

Contactpersoon :Prof. dr. Michelle PLUSQUIN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Michelle PLUSQUIN 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ann WIJGAERTS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Francois RINEAU 
 dr. Nele WITTERS 
 De heer Simon VANDERSANDEN 
 dr. Sofie THIJS 
 De heer Styn CLAEYS 
 dr. Wouter SILLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Ecology: organisms in their environment (3123) 8.0 stptn
    Het systeem aarde: geologie en duurzaamheid (0254) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de biologie pakket keuzeopleidingsonderdelen biologieKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels