Web Information Systems (2209)

Contactpersoon :Prof. dr. Stijn VANSUMMEREN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Stijn VANSUMMEREN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frank NEVEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Computernetwerken (4379) 7.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica volledig keuzepakket2-jaarlijks keuze (volgend academiejaar)1626,01626,0JaJaNumeriek

master informatica profiel Data Management2-jaarlijks verplicht (volgend academiejaar)1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels