Project software ontwikkeling en professionele vaardigheden (2252)

Contactpersoon :Prof. dr. Wim LAMOTTE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Wim LAMOTTE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Frank VAN REETH 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Arno VERSTRAETE 
 De heer Bram VAN DEURZEN 
 De heer Dore STAQUET 
 De heer Dries CARDINAELS 
 De heer Jeroen BOLLEN 
 De heer Joris HERBOTS 
 De heer Mike VANDERSANDEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Algoritmen en datastructuren (0656) 8.0 stptn
    Objectgeoriënteerd programmeren II (4183) 8.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de informaticaVerplicht27010,0326710,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels