Laboratoriumvaardigheden (2918)

Contactpersoon :Prof. dr. Jan COLPAERT
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jan COLPAERT 
  
Co-titularis :Prof. dr. Dries VANDAMME 
 Prof. dr. Els CARTUYVELS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Hilde BREEMANS 
 Mevrouw Ria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Benjamin OTTENBOURGS 
 Mevrouw Joline MILLEN 
 Mevrouw Katrien GORINSEK 
 Mevrouw Kelly THYS 
 Prof. dr. Kristien BRASSINNE 
 Prof. dr. Marlies VAN BAEL 
 Mevrouw Monique REYNDERS 
 dr. Simon PAREDIS 
 Prof. dr. Wanda GUEDENS 
 De heer Willem VERCRUYSSE 
 De heer Wim KUYPERS 
 dr. Wouter SILLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SPP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biologieVerplicht813,0271,0271,0271,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels