Biologie van de protista, fungi en lagere planten (3121)

Contactpersoon :Prof. dr. Jaco VANGRONSVELD
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jaco VANGRONSVELD 
  
Co-titularis :Prof. dr. Francois RINEAU 
 Prof. dr. Tom ARTOIS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ann WIJGAERTS 
 Mevrouw Ria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Wouter SILLEN 
 Prof. dr. Yves BAWIN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Biologie van de cel (3370) 5.0 stptn
    Genetica, evolutie en de Tree of Life (2921) 7.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biologieVerplicht1897,01897,0JaJaNumeriek

2de bachelorjaar in de biologieOvergangscurriculum2168,02168,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels