Mariene stage en veldwerk (3124)

Contactpersoon :Prof. dr. Natalie BEENAERTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Natalie BEENAERTS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ria VANDERSPIKKEN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Jan COLPAERT 
 Mevrouw Laura VANSTRAELEN 
 Prof. dr. Marlies MONNENS 
 dr. Sofie THIJS 
 De heer Styn CLAEYS 
 Prof. dr. Tom ARTOIS 
 De heer Wim KUYPERS 
 dr. Wouter SILLEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Biologie van de ongewervelde dieren: deel 1 (4117) 5.0 stptn
    Biologie van de protista, fungi en lagere planten (3121) 5.0 stptn
    Het systeem aarde: geologie en duurzaamheid (0254) 4.0 stptn
    Veldkennis (4118) 4.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biologieVerplicht1354,0271084,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels