Histologie en fysiologie van de gewervelde dieren (3354)

Contactpersoon :Prof. dr. Maarten VANHOVE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Maarten VANHOVE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Karen SMEETS 
  
Met medewerking van :Mevrouw Ann WIJGAERTS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Jelle HENDRIX 
 Mevrouw Lore VERHEYEN 
 Prof. dr. Maarten VAN STEENBERGE 
 De heer Nathan VRANKEN 
 dr. Sam DUWE 
 De heer Stijn DILISSEN 
 De heer Tom KACHE 
 Mevrouw Vera CLAESSENS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Biologie van de cel (3370) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de biologieVerplicht2439,02439,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de chemie pakket vrije keuze aanvullingVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels