Metabolisme (3622)

Contactpersoon :Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Bert OP 'T EIJNDE 
  
Co-titularis :Prof. dr. Ann CUYPERS 
 Prof. dr. Geert-Jan GRAULUS 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Annelies VANHEEL 
 Prof. dr. Benjamin OTTENBOURGS 
 Prof. dr. David CASSIMAN 
 ir. Ediz GARIP 
 Mevrouw Isabeau VANBUEL 
 Mevrouw Jasmine COLEMONT 
 Mevrouw Lena FONTEYN 
 dr. Michiel HUYBRECHTS 
 Mevrouw Nahal GHANEMNIA 
 De heer Niels GEYSMANS 
 dr. ir. Quirine SWENNEN 
 De heer Sander DRIESEN 
 De heer Seb TOMBEUR 
 De heer Siebe INDESTEGE 
 dr. Wouter FRANSSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht2248,02248,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels