Toxicologie (3626)

Contactpersoon :Prof. dr. Karen SMEETS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Karen SMEETS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Michelle PLUSQUIN 
 Prof. dr. Sophie HENDRIX 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Anke HUYSMANS 
 Prof. dr. Ann CUYPERS 
 Mevrouw Charlotte SEGNANA 
 Mevrouw Julie TYTGAT 
 dr. Karolien BIJNENS 
 Mevrouw Margo WITTERS 
 dr. Nelly SAENEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de biomedische wetenschappenVerplicht1967,01967,0JaJaNumeriek

schakelprogramma master biomedische wetenschappenVerplicht1967,01967,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels