Publieke administratie (3861)

Contactpersoon :dr. Theo JANS
  
Coördinerend verantwoordelijke :dr. Theo JANS 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Toon MOONS 
 De heer Wouter BOS 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master HW OM track publieke sectorVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master HW OM track private sectorKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master in de handelswetenschappen - accountancy, financiering en fiscaliteitKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master in de handelswetenschappen - marketing managementKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
master in de handelswetenschappen - supply chain managementKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie cluster economieKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels