Gravitatie (3987)

Contactpersoon :Prof. dr. Jori LIESENBORGS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Jori LIESENBORGS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Relativiteit (3344) 3.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Analytische mechanica (0189) 5.0 stptn
    Calculus 2 (3323) 4.0 stptn
    Mechanica (3322) 5.0 stptn
    Vectorcalculus (4093) 3.0 stptn
    Wiskundige methoden van de fysica (3763) 3.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Analytische mechanica (0189) 5.0 stptn
    Calculus 2 (3323) 4.0 stptn
    Mechanica (3322) 5.0 stptn
    Vectorcalculus en differentiaalvergelijkingen (4708) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de fysica optie theoretische fysica, sterrenkunde en gravitatieVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie twinVerplicht1355,01355,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingKeuze1355,01355,0JaJaNumeriek

bachelor in de wiskunde - verbreding twinVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek
bachelor in de wiskunde - verbreding vrije keuzeVerbreding1355,01355,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels