Masterproef: scriptie en verdediging (4152)

Contactpersoon :Prof. dr. Ilse DEWACHTER
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ilse DEWACHTER 
  
Co-titularis :Prof. dr. Anitha ETHIRAJAN 
 Prof. dr. Ann CUYPERS 
 Prof. dr. Piet STINISSEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Master's thesis: Grant writing (4143) 10.0 stptn
 
  De student heeft tot op heden alle opleidingsonderdelen opgenomen in volgend studieprogramma om het onderliggende bachelordiploma te kunnen behalen
    bachelor in de biomedische wetenschappen  
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Onderzoeksstage (4154) 24.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2 de masterjaar in de biomedische wetenschappen - klinische biomedische wetenschappenVerplicht54020,054020,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels