Computational Fabrication (4169)

Contactpersoon :Prof. dr. Raf RAMAKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Raf RAMAKERS 
  
Co-titularis :dr. Danny LEEN 
  
Lid van het onderwijsteam :De heer Dries CARDINAELS 
 De heer Mannu LAMBRICHTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master informatica profiel Engineering Interactive SystemsVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

master informatica volledig keuzepakketKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels