Vakdidactiek gezondheidswetenschappen (4175)

Contactpersoon :Prof. dr. Anouk AGTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Anouk AGTEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Monique VAN ERUM 
  
Met medewerking van :De heer Lieven FAES 
 Mevrouw Lindsay EVERAERT 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An HAEPERS 
 Prof. dr. Hannelore BOVE 
 Mevrouw Ine HANSSEN 
 Prof. dr. Jochen BERGS 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Prof. dr. Wim TOPS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1Verplicht1626,01626,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels