Vakdidactiek medische wetenschappen (4176)

Contactpersoon :Prof. dr. Kris JANSSENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kris JANSSENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Hannelore BOVE 
  
Met medewerking van :Mevrouw Lindsay EVERAERT 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw An HAEPERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Vakdidactiek gezondheidswetenschappen (4175) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject optie vakdidactiek medische wetenschappen en 1 vakdidactiek W&TVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject - bijkomende vakdidactiekKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject optie 1 vakdidactiek GZW en vakdidactiek PAVKeuze813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject optie algemeen met 1 vakdidactiek GZWKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels