Masterproef verkort traject (4207)

Contactpersoon :Prof. dr. Katrien STRUYVEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Elke EMMERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Anouk AGTEN 
 dr. Els WIEERS 
 Mevrouw Jana BOUSSIER 
 Prof. dr. Jean-Michel RIGO 
 Mevrouw Karolien VLAYEN 
 Mevrouw Katrien HERMANS 
 Prof. dr. Kris JANSSENS 
 Prof. dr. Kristien BRASSINNE 
 Mevrouw Liesbet SAENEN 
 De heer Lieven FAES 
 Mevrouw Linde CEYSSENS 
 Mevrouw Merel VAES 
 dr. arch. Ruth STEVENS 
 dr. Sascha SPIKIC 
 Mevrouw Steffanie LEEN 
 Prof. dr. Tom KUPPENS 
 Prof. dr. Wim TOPS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6.0 stptn
    Vakdidactiek economie basis (4167) 6.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6.0 stptn
    Vakdidactiek gezondheidswetenschappen (4175) 6.0 stptn
 
Of groep 3
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6.0 stptn
    Vakdidactiek ontwerpwetenschappen (4170) 6.0 stptn
 
Of groep 4
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6.0 stptn
    Vakdidactiek ontwerpwetenschappen (4459) 6.0 stptn
 
Of groep 5
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6.0 stptn
    Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie verkort trajectVerplicht2439,01081359,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectVerplicht2439,01081359,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectVerplicht2439,01081359,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectVerplicht2439,01081359,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels