Masterproef economie (4208)

Contactpersoon :Prof. dr. Katrien STRUYVEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Tom KUPPENS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Elke EMMERS 
 Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
  
Met medewerking van :De heer Lieven FAES 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Lotte BOOSTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6.0 stptn
    Vakdidactiek economie basis (4167) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie jaar 1Verplicht48618,016232418,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels