Coding & Scripting schakel (4293)

Contactpersoon :Prof. dr. Kris AERTS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Kris AERTS 
  
Lid van het onderwijsteam :ing. Robbe BREUGELMANS 
 De heer Steven MOONEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Basic Engineering Skills schakel (4697) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
schakel IW Bouwkunde: pba bouw - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Chemie - gemeenschappelijkVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie automatisering - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Elektromechanica optie ontwerp en productie - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Energie - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie: pba chemie/pba biotechnologie - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
schakel IW Nucleaire technologie: pba medische beeldvorming - deel 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen bouwkundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen: nucleaire technologie - milieuVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
voorbereidingsprogramma industriële wetenschappen: nucleaire technologie afst.nucleair en medischVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels