Bachelorproef (4380)

Contactpersoon :Prof. dr. Peter QUAX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Peter QUAX 
  
Co-titularis :Prof. dr. Stijn VANSUMMEREN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Algoritmen en datastructuren (0656) 8.0 stptn
    Lineaire Algebra (2248) 6.0 stptn
    Objectgeoriënteerd programmeren II (4183) 8.0 stptn
    Project software ontwikkeling en professionele vaardigheden (2252) 10.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar in de informaticaVerplicht27010,01225810,0JaNeeNumeriek

schakelprogramma informaticaVerplicht27010,01225810,0JaNeeNumeriek

exchange informaticaKeuze27010,027010,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels