Literatuurstudie HI (4497)

Contactpersoon :Prof. dr. Katrien RAMAEKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien RAMAEKERS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Niels MARTIN 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Ine UMANS 
 Prof. dr. Kris BRAEKERS 
 Mevrouw Lien VEKEMANS 
 dr. Ruben D'HAEN 
 Prof. dr. Sandra STREUKENS 
 Prof. dr. Sebastien LIZIN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Onderzoeksmethodologie (3876) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
3de bachelorjaar handelsingenieurVerplicht1626,081816,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels