Stage - Bouwkunde (4523)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Herve DEGEE
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Herve DEGEE 
  
Co-titularis :Mevrouw Karine EVERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. ir. Ad DANE 
 Prof. dr. ir. Ali PIRDAVANI 
 Prof. Bas VAN DE KREEKE 
 Prof. dr. ing. Bram VANDOREN 
 Prof. dr. ir. Jose GOUVEIA HENRIQUES 
 De heer Marc VAN MOORSEL 
 ing. Pascal VANNITSEN 
 dr. Rajarshi DAS 
 dr. ing. Rik STEENSELS 
 Mevrouw Ruth MOORS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Dimensioneren van beton 1 (4385) 5.0 stptn
    Dimensioneren van hout (4387) 4.0 stptn
    Dimensioneren van metselwerk (4386) 3.0 stptn
    Dimensioneren van staal (4388) 4.0 stptn
    Geotechniek 1 (2666) 3.0 stptn
    Structuurmechanica 2 (4389) 5.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in de industriële wetenschappen: bouwkundeVerplicht1897,01897,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - keuze voor vakdidactiek engineering & technologyKeuze1897,01897,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels