Grand Challenges: Actuele maatschappelijke ontwikkelingen I (4740)

Contactpersoon :Prof. dr. Jo PIERSON
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Lara SCHREURS 
  
Co-titularis :Prof. dr. Patrizia ZANONI 
 Prof. dr. Sofie HENNAU 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Camille MEUS 
 Mevrouw Ilka KLEIJNEN 
 Mevrouw Leen SWINNEN 
 De heer Niels BIBERT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Geen volgtijdelijkheid


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de sociale wetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels