Vakdidactiek initiatie wetenschappen en technologie (4777)

Contactpersoon :Prof. dr. Klaartje PELLENS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Klaartje PELLENS 
  
Co-titularis :Mevrouw Ilse ENGELEN 
  
Met medewerking van :De heer Lieven FAES 
  
Lid van het onderwijsteam :dr. Els WIEERS 
 Mevrouw Jana BOUSSIER 
 De heer Jurgen NIJS 
 Prof. dr. ir. Katrijn FREDERIX 
 Prof. dr. Kristien BRASSINNE 
 Mevrouw Merel VAES 
 Mevrouw Monique REYNDERS 
 Prof. dr. ir. Sabine BERTHO 
 ing. Sandra GROCHOWCZAK 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Leren en ontwikkeling (4159) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie optie vakdicatiek informatica/wiskundeVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de economie verkort traject - bijkomende vakdidactiekVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1Verplicht813,0813,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject optie vakdidactiek medische wetenschappen en 1 vakdidactiek W&TVerplicht813,0813,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject - bijkomende vakdidactiekKeuze813,0813,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels