Vakdidactisch project STEM (4781)

Contactpersoon :Mevrouw Ilse ENGELEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Mevrouw Ilse ENGELEN 
  
Co-titularis :Mevrouw Jana BOUSSIER 
  
Met medewerking van :De heer Lieven FAES 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Merel VAES 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek wetenschappen en technologie (4209) 6.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Vakdidactiek initiatie wetenschappen en technologie (4777) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - engineering en technologie jaar 1Verplicht813,027543,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectVerplicht813,027543,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de wetenschappen en technologie - wetenschappen jaar 1Verplicht813,027543,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de economie optie vakdicatiek informatica/wiskundeVerplicht813,027543,0JaJaNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen jaar 1Verplicht813,027543,0JaJaNumeriek
Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort traject optie vakdidactiek medische wetenschappen en 1 vakdidactiek W&TVerplicht813,027543,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie optie onderwijsVerplicht813,027543,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de chemie optie onderwijsVerplicht813,027543,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie onderwijsVerplicht813,027543,0JaJaNumeriek

3de bachelorjaar in de biologie optie keuzeopleidingsonderdelen biologieKeuze813,027543,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de biologie pakket keuzeopleidingsonderdelen biologieKeuze813,027543,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de chemie pakket vrije keuze aanvullingKeuze813,027543,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de fysica optie vrije keuze aanvullingKeuze813,027543,0JaJaNumeriek
3de bachelorjaar in de informaticaKeuze813,027543,0JaJaNumeriek
bachelor in de wiskunde - verbreding onderwijsKeuze813,027543,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels