Stage LIO deel 2 (4787)

Contactpersoon :Mevrouw Anja BECKERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Katrien STRUYVEN 
  
Co-titularis :Mevrouw Anja BECKERS 
  
Met medewerking van :De heer Lieven FAES 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Liesbet SMIDS 
 dr. Mario GIELEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Stage LIO deel 1 (4786) 12.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP1 SBUP1 SPP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
Educatieve master in de economie verkort trajectNa selectie2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de economie verkort trajectNa selectie2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectNa selectie2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de gezondheidswetenschappen verkort trajectNa selectie2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectNa selectie2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de ontwerpwetenschappen verkort trajectNa selectie2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectNa selectie2439,02439,0JaNeeNumeriek

Educatieve master in de wetenschappen en technologie - verkort trajectNa selectie2439,02439,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels