Procesinnovatie - verdieping (4795)

Contactpersoon :Prof. dr. Ward SCHROOTEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Ward SCHROOTEN 
  
Co-titularis :Prof. dr. Niels MARTIN 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Dorien ULENAERS 
 Mevrouw Eveline COEMANS 
 dr. Helene DE CANNIERE 
 Prof. dr. ir. Liesbet PEETERS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Gezondheidszorg bekeken vanuit de mens, de verstrekker en het systeem - basis (4790) 5.0 stptn
    Gezondheidszorg bekeken vanuit de mens, de verstrekker en het systeem - verdieping (4791) 10.0 stptn
    Procesinnovatie - basis (4794) 3.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorgVerplicht1897,01897,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels