Masterproef (4796)

Contactpersoon :Prof. dr. ir. Liesbet PEETERS
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. ir. Liesbet PEETERS 
  
Lid van het onderwijsteam :Prof. dr. Baudouin STANDAERT 
 Mevrouw Bianca CECCARELLI 
 Prof. dr. Daan AEYELS 
 dr. Dorien LANSSENS 
 Mevrouw Dorien ULENAERS 
 Prof. dr. Ellen VLAEYEN 
 dr. Helene DE CANNIERE 
 Prof. dr. Jochen BERGS 
 Prof. dr. Johan HELLINGS 
 dr. Lotte GEYS 
 Prof. dr. Niels MARTIN 
 Mevrouw Sofie AERTS 
 Prof. dr. Sven DE WEERDT 
 Mevrouw Tina PARCIAK 
 Prof. dr. Ward SCHROOTEN 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Gezondheidszorg bekeken vanuit de mens, de verstrekker en het systeem - basis (4790) 5.0 stptn
    Gezondheidszorg bekeken vanuit de mens, de verstrekker en het systeem - verdieping (4791) 10.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Advies

Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden:

  • Systeeminnovatie - basis (4792) 
  • Systeeminnovatie - verdieping (4793)
  • Procesinnovatie - basis (4794)
  • Procesinnovatie - verdieping (4795) 
  • Implementeren van systeem- en procesinnovatie - basis (4797) 
  • Implementeren van systeem- en procesinnovatie - verdieping (4798) StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP3 SBUP4 SBUP4 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
master in systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorgVerplicht40515,013513513515,0JaNeeNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels