Objectgeorienteerd Programmeren (4866)

Contactpersoon :Prof. dr. Karin CONINX
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Karin CONINX 
  
Co-titularis :Prof. dr. Maarten WIJNANTS 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 1
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Imperatief Programmeren (4860) 10.0 stptn
 
Of groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Programmeren en algoritmisch denken (3725) 5.0 stptn
 
   Adviserende volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
Groep 2
 
  Volgende opleidingsonderdelen worden geadviseerd ook opgenomen te zijn in uw studieprogramma tot op heden.
    Object-georiënteerd programmeren (1339) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP3 SBUP3 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
1ste bachelorjaar in de informaticaVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek

1ste masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek
2de masterjaar handelsingenieur in de beleidsinformaticaKeuze1626,01626,0JaJaNumeriek

1ste bachelorjaar in de informaticaOvergangscurriculum2168,02168,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels