Grand Challenges: Actuele maatschappelijke ontwikkelingen II (4872)

Contactpersoon :Mevrouw Leen SWINNEN
  
Coördinerend verantwoordelijke :Prof. dr. Patrizia ZANONI 
  
Co-titularis :Prof. dr. Jan BOON 
  
Lid van het onderwijsteam :Mevrouw Camille MEUS 
 Mevrouw Leen SWINNEN 
 De heer Niels BIBERT 


Onderwijstaal : Nederlands


Examencontract: niet mogelijk


Volgtijdelijkheid
 
   Verplichte volgtijdelijkheid op niveau van de opleidingsonderdelen
 
 
  Volgende opleidingsonderdelen dient u ook opgenomen te hebben in uw studieprogramma in een voorgaande onderwijsperiode.
    Grand Challenges: Actuele maatschappelijke ontwikkelingen I (4740) 6.0 stptn
 


StudierichtingStudiebelastingsurenStudiepuntenP2 SBUP2 SP2de Examenkans1Tolerantie2Eindcijfer3
2de bachelorjaar in de sociale wetenschappenVerplicht1626,01626,0JaJaNumeriek


1   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 12.2, lid 2.
2   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 16.9, lid 2.
3   Onderwijs-, examen- en rechtspositieregeling art. 15.1, lid 3.

Legende
SBU : studiebelastingsuren SP : studiepunten N : Nederlands E : Engels